Més de 25 anys d'enginyeria al servei dels nostres clients

Serveis

Enginyeria Eacom SA Barcelona

Consultoria

Estudi de processos i sistemes.
Planificació.
Anàlisi d'inversions.
Plans de negoci.
Planificació.
Indicadors per a seguiment d'operacions i projectes.
Valoració d'activitats i empreses.
Estudis de mercat.
Cerca i preparació de fonts de finançament d'iniciatives (subvencions).

Enginyeria

Avantprojectes.
Estudis de viabilitat.
Redacció de Projectes.
Direcció d'Obra.
Coordinació de Seguretat i Salut.
Assistència Tècnica.
Legalització de llicències d'obres.
Tramitació de llicències d'obres.
Estudis i plans de Seguretat i Salut.
Control de Qualitat.

Enginyeria Eacom SA Barcelona
La nostra empresa

EACOM SA (Enginyers i Arquitectes, Consultors d'Obres i Muntatges S.A.) és una societat privada consultora de serveis i activitats d'enginyeria, que neix amb les obres olímpiques i adquireix la forma societària actual en 1995.

Les àrees en les quals desenvolupem els nostres serveis són les noves tecnologies i l'energia, amb profunda experiència en  Telecomunicacions, Instal·lacions, Sistemes de gestió del trànsit viari i  Smart city.

El nostre servei

Disposem d'experiència i coneixements, a més de les eines necessàries i els equips humans, per portar a bon port projectes d'enginyeria.

La nostra professionalitat queda reflectida dia a dia amb la satisfacció dels nostres clients, que ens donen la seva confiança repetidament.​

El nostre equip

Les persones són les dipositàries del coneixement i l'experiència i constitueixen el principal actiu de la nostra organització.

Comptem amb professionals especialitzats i altament qualificats, el que ens dóna la possibilitat d'estar al dia en innovació tecnològica i oferir als nostres clients solucions integrals.

 
 

Els nostres clients

 

Àrees d'especialitat

Enginyeria Eacom SA Barcelona

Telecomunicacions

Xarxes Troncals.
Xarxes de Distribució.
Xarxes d'Accés.
Sistemes de Cablejat.
Sistemes de Transmissió.
Ràdio i Cable, mesures i estudis radioelèctrics.
Serveis.
Processos i plans de negoci.
Tarificació.
Planificació de projectes i operacions.

Instal·lacions

Xarxes d'energia

  • Elèctrica, BT i MT.

  • Climatització centralitzada.

  • Gas natural.

Sistemes de captació energètica.
Seguretat.
Climatització.
Control i Automatismes.
Lampisteria i Sanejament.
Noves Tecnologies.
Anàlisi d'alternatives energètiques.
Anàlisi de costos.
Planificació de projectes i operacions.

Enginyeria Eacom SA Barcelona
Enginyeria Eacom SA Barcelona

ITS (Sistemes de gestió del trànsit viari)

Diagnòstic.
Anàlisi d'alternatives.
Tecnologies

  • Panells de Missatge Variable.

  • Sistemes Circuit Tancat Televisió.

  • Centres de control.

  • Aforaments.

  • Radars.

  • Maquinària Peatges.

Smart Cities

Models de negoci.
Sensorització d'espais i zones urbanes.
Gestió i optimització de serveis i infraestructures urbanes.
Centralització de serveis urbans en creuaments (projecte armari unificat).
Integració d'informació urbana, operació i resiliència.

Enginyeria Eacom SA Barcelona
 
 
Contacte

¡Gràcies pel teu missatge!

eacom@eacomsa. com

C/ Berruguete, 60-62 08035 Barcelona            932 12 35 95

 C/ Orense, 62 28020 Madrid                               919 92 08 96