© 2020 EACOM S.A.

Les persones són les dipositàries del coneixement i l'experiència i constitueixen el principal actiu de la nostra organització. Comptem amb professionals especialitzats i altament qualificats, el que ens dóna la possibilitat d'estar al dia en innovació tecnològica i oferir als nostres clients solucions integrals.

 

Busquem a professionals amb talent que desitgin incorporar-se a una empresa dinàmica en contínua expansió i desenvolupar la seva carrera en el sector de l'enginyeria. Els perfils més demandats són: delineants, tècnics redactors i tècnics de camp. Si estàs interessat en formar part del nostre equip, pots enviar-nos el teu currículum a través de la secció d'autocandidatura o inscriure't a les nostres ofertes.

Funcions​

 • Revisió de documentació de PRL de les diferents empreses.

 • Realització de visites a instal·lacions de desplegament de fibra.

 • Recopilació d'informació per a la seva gestió en base de dades (instal·lacions i PRL).

 • Supervisió i control de l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut.

 • Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'art. 24 de la LPRL.

Requisits:

 • Nivell d'estudis: FP (desitjable sector telecomunicacions, electricitat, electrònica…).

 • Formació en Prevenció de Riscos Laborals (imprescindible).

 • Experiència mínima de 2 anys com a tècnic de PRL realitzant visites a obra.

 • Usuari de G Suite, Paquet Office, Internet, Google Maps.

 • Permís de conduir B (vehicle d'empresa)

 • Disponibilitat per a desplaçar-se per Catalunya.

 

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Funcions​

 • Gestió d'incidències laborals: baixes, permisos, vacances, absències, etc.

 • Quadri de nòmines de les diferents empreses.

 • Planificació de la formació general i de PRL del personal de les diferents empreses.

 • Gestió i control del compliment de la protecció de dades.

 • Gestió i control del compliment del sistema de fitxatge implantat.

 • Gestió dels processos de selecció de les diferents empreses del grup.

 • Gestió de les contractacions de les noves incorporacions i acolliment d'aquestes.

 • Control documental de PRL de subcontractes i personal propi.

 • Control i gestió de reconeixements mèdics.

 • Gestió de CAE’s (Coordinació d'Activitats Empresarials).

 • Compliment dels procediments ISO aplicables a RR.HH. i PRL.

 • Altres tasques afins: gestió de pòlisses i assegurances, gestió de retribució flexible, assessorament a treballadors i gerents, etc.

Requisits:

 • Formació mínima FP Administració.

 • Formació específica en RR.HH.

 • Es valorarà formació en PRL.

 • Experiència mínima de 2 anys fent les tasques pròpies d'un perfil polivalent d'RR.HH.

 • Experiència mínima d'1 any gestionant documentació de PRL. 

 • Informàtica: Ofimàtica a nivell usuari (sobretot EXCEL) i es valorarà experiència en plataformes CAE.

 • Aptituds: polivalència, capacitat de planificació, capacitat analítica i resolutiva, etc.

 • Disponibilitat a jornada completa.

 

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Funcions​

 • Gestió administrativa/econòmica de les diferents empreses del grup.

 • Control d'albarans i elaboració/recepció de factures.

 • Tramitacions fiscals i tancaments trimestrals (IVA, IRPF…).

 • Gestió i control de pagaments a proveïdors.

 • Realització d'assentaments comptables en A3 ERP.

 • Conciliacions bancàries.

 • Control d'analítica i costos de projectes.

Requisits:

 • Formació mínima Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Econòmiques.

 • Experiència mínima de 2 anys fent les tasques descrites. 

 • Domini d'Ofimàtica a nivell usuari (sobretot EXCEL).

 • Aptituds: polivalència, capacitat de planificació, capacitat analítica i resolutiva, etc.

 • Permís de conduir B.

 • Disponibilitat per a incorporar-se de manera immediata.

 

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Si estàs interessat en treballar amb nosaltres, pots enviar el teu CV al nostre departament de recursos humans a través del formulari d'autocandidatura

Please reload

Enginyeria Eacom SA Barcelona