Treballa amb nosaltres

Les persones són les dipositàries del coneixement i l'experiència i constitueixen el principal actiu de la nostra organització. Comptem amb professionals especialitzats i altament qualificats, el que ens dóna la possibilitat d'estar al dia en innovació tecnològica i oferir als nostres clients solucions integrals.

 

Busquem a professionals amb talent que desitgin incorporar-se a una empresa dinàmica en contínua expansió i desenvolupar la seva carrera en el sector de l'enginyeria. Els perfils més demandats són: delineants, tècnics redactors i tècnics de camp. Si estàs interessat en formar part del nostre equip, pots enviar-nos el teu currículum a través de la secció d'autocandidatura o inscriure't a les nostres ofertes.

Tècnic Càlcul d'Estructures de Telefonia Mòbil

Funcions​:

 • Preses de dades en camp en emplaçaments de telefonia mòbil.

 • Disseny i càlcul d'estructures necessàries.

 • Redacció de projectes de telefonia mòbil.

 • Sol·licitud de llicències necessàries.

 • Control i seguiment d'execució de l'obra

Requisits:

 • Titulació tècnica universitària.

 • Experiència mínima de 4 anys en el sector de càlcul d'estructures.

 • Usuari de programa de càlcul d'estructures Tricalc o similar.

 • Permís de conduir B.

 • Disponibilitat per a desplaçar-se per la província de Barcelona i voltants.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Delineant

Funcions​:

 • Representar gràficament plans de desplegaments de telecomunicacions, d'instal·lacions elèctriques i d'estacions base de telefonia mòbil.

 • Suport en el disseny de projectes d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions (mesuraments, etc).

 • Replantejos de camp per a la presa de dades.

Requisits:

 • Experiència mínima de 3 anys en projectes d'instal·lacions elèctriques/telecomunicacions (desplegaments de fibra – emplaçaments radio).

 • Formació d'FP Delineació o similar.

 • Domini de Autocad imprescindible. Valorable GIS i Microstation.

 • Amb capacitat per a manejar Sistemes GIS d'operadors de telecomunicacions.

 • Permís de conduir B.

 • Disponibilitat d'incorporació immediata.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Coordinador d'Obres d'Instal·lacions de Telefonia Mòbil

Funcions​:

 • Planificació i organització de l'obra, identificació de tasques a executar.

 • Negociació de la subcontractació i dels mitjans que millorin els rendiments i resultats.

 • Elecció i compra de materials.

 • Organització dels aprovisionaments dels materials.

 • Coordinació dels equips de treball, control de l'execució de l'obra comprovació de qualitats, terminis, mesuraments i cost.

Requisits:

 • Experiència mínima de 4 anys en el sector de la instal·lació de telefonia mòbil.

 • Formació en PRL i cursos TELCO.

 • Eines bàsiques de Microsoft a nivell d'usuari.

 • Permís de conduir.

 • Disponibilitat per a desplaçar-se per Catalunya.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Administrativo/a PRL (CAE)

Funcions​:

 • Tarea principal: Coordinación de la plataforma CAE de EACOM (e-coordina).

  • Asesoramiento a los partners en la gestión documental.

  • Revisión y gestión de altas de empresas en la plataforma.

  • Asignación de perfiles en la plataforma.

  • Revisión de planes de seguridad y salud.

  • Gestión de actas de aprobación de los planes de seguridad y salud.

  • Revisión de documentación de: empresas, trabajadores, maquinaria…

  • Realización de informes del estado de la documentación y reporting al cliente.

Requisits:

 • Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

 • Experiencia mínima de 1 año realizando las tareas descritas.  

 • Dominio de Ofimática a nivel usuario.

 • Experiencia de 1 año empleando plataformas CAE.

 • Capacidad para aprender nuevas aplicaciones específicas.

 • Se valorará conocimientos en gestión de comunicaciones de apertura de centros de trabajo y habilitación de libros de subcontratación).

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Tècnic Enginyeria Viabilitats Interconnexió amb FO

Funcions​:

 • Realització de Viabilitats d'Interconnexió d'operadors.

 • Realització d'Estudis de connectivitat.

 • Representació gràfica en ARCMAP.

Requisits:

 • Nivell d'estudis: FPII Telecomunicacions o similar.

 • Experiència mínima de 3 anys en desplegament de xarxes de fibra òptica.

 • Es requereix amplis coneixements de ARCMAP

 • Usuari de Paquet Office, Internet, Google Maps.

 • Permís de conduir B i vehicle propi.

 • Disponibilitat per a desplaçar-se per Catalunya.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Autocandidatura

Si estàs interessat en treballar amb nosaltres, pots enviar el teu CV al nostre departament de recursos humans a través del formulari d'autocandidatura

Project Manager Desplegament Xarxes de FO

Funcions​:

 • Elaboració d'Informes de situació dels projectes i en el control pressupostari d'aquests.

 • Contacte amb clients i proveïdors (infraestructures, serveis professionals i altres operadors de Telecomunicacions) i amb les Administracions Públiques.

 • Disseny de xarxes de transport.

 • Coordinació de les diferents àrees implicades en l'execució del projecte.

 • Disseny i implementació de solucions especials i projectes ad hoc.

 • Coordinació de la supervisió d'obra i contractistes.

 • Gestió documental del projecte.

 • Lideratge de projectes, interlocució, documentació i seguiment amb client.

Requisits:

 • Formació tècnica (Ing. Tècnic de Telecomunicacions o Enginyer de Telecomunicacions…)

 • Valorable formació en Project Management.

 • Experiència mínima de 4 anys en la gestió de projectes de telecomunicacions.

 • Coneixements sobre xarxes de fibra òptica i xarxes de cable.

 • Coneixements de les infraestructures existents en els emplaçaments de ràdio.

 • Domini a nivell usuari d'Office.

 • Coneixements equipament LAN/WAN sobre tecnologia IP en general, xarxes (TCP/IP): equips de xarxa (switch, encaminador), encaminament, VLAN, VPN, Wifi, etc.

 • Experiència en instal·lació i configuració d'equips de xarxa IP.

 • Disponibilitat per a incorporar-se de manera immediata.

Condicions laborals:

 • Contracte indefinit

 • Horari laboral: jornada completa.

Enginyer Tècnic Telecomunicacions (FTTH-FTTN)

Funcions​:

 • Disseny de xarxes FTTH-FTTN, Predissenys i Estudis de Viabilitat.

 • Gestió de projectes de FTTH-FTTN:

 • Realització de “walk-out” en camp (Presa de dades).

 • Recopilació d'informació per a la seva gestió en Excel.

 • Disseny de xarxes de Comunicacions.

 • Coordinació de la Planificació de desplegament.

 • Seguiment, certificació i verificació d'instal·lacions.

Requisits:

 • Nivell d'estudis: FPII (branca telecomunicacions o similar). Es valorarà disposar de la titulació d'enginyeria de telecomunicacions.

 • Experiència mínima de 3 anys en disseny i desplegament de xarxes de fibra òptica FTTH-FTTN.

 • Experiència en la gestió de tramitació de SUC’s amb el programa NEON- SGIPE.

 • Dots Comercials.

 • Coneixements de GIS.

 • Usuari de Paquet Office, Internet, Google Maps.

 • Permís de conduir B i vehicle propi.

 • Mobilitat geogràfica per tota la Península Ibèrica.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.