Treballa amb nosaltres

Les persones són les dipositàries del coneixement i l'experiència i constitueixen el principal actiu de la nostra organització. Comptem amb professionals especialitzats i altament qualificats, el que ens dóna la possibilitat d'estar al dia en innovació tecnològica i oferir als nostres clients solucions integrals.

 

Busquem a professionals amb talent que desitgin incorporar-se a una empresa dinàmica en contínua expansió i desenvolupar la seva carrera en el sector de l'enginyeria. Els perfils més demandats són: delineants, tècnics redactors i tècnics de camp. Si estàs interessat en formar part del nostre equip, pots enviar-nos el teu currículum a través de la secció d'autocandidatura o inscriure't a les nostres ofertes.

Enginyer/a Júnior Treballs en serveis i equipament de Mobilitat

Funcions​:

 • Redacció de projectes d'implantació de sistemes de mobilitat (semàfors, cambres ZBE, etc)

 • Gestió documental dels projectes.

 • Contacte i assistència a reunions amb clients i proveïdors.

 • Visites puntuals a obres.

Requisits:

 • Nivell d'estudis: acabat de titular o últim any Enginyeria Industrial/Enginyer Tècnic Telecomunicacions o similar.

 • Es valorarà experiència en sistemes de control de la mobilitat (semàfors, túnels, ZBE,…)

 • Informàtica: Office nivell usuari/avançat.

 • Permís de conduir i es valorarà disponibilitat de vehicle.

 • Disponibilitat per a desplaçar-se per la província de Barcelona i voltants.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Formulari d'inscripció

Delineant

Funcions​:

 • Representar gràficament plans de desplegaments de telecomunicacions, d'instal·lacions elèctriques i d'estacions basi de telefonia mòbil.

 • Suport en el disseny de projectes d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions (mesuraments, etc).

 • Replantejos de camp per a la presa de dades.

Requisits:

 • Experiència mínima de 3 anys en projectes d'instal·lacions elèctriques/telecomunicacions (desplegaments de fibra – emplaçaments radio).

 • Formació d'FP Delineació o similar.

 • Amb capacitat per a manejar Sistemes GIS d'operadors de telecomunicacions.

 • Domini de Autocad . Valorable GIS i Microestation.

 • Permís de conduir B.

 • Disponibilitat d'incorporació immediata.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Formulari d'inscripció

Enginyer Tècnic Telecomunicacions (FTTH-FTTN)

Funcions​:

 • Disseny de xarxes FTTH-FTTN, Predissenys i Estudis de Viabilitat.

 • Gestió de projectes de FTTH-FTTN:

 • Realització de “walk-out” en camp (Presa de dades).

 • Recopilació d'informació per a la seva gestió en Excel.

 • Disseny de xarxes de Comunicacions.

 • Coordinació de la Planificació de desplegament.

 • Seguiment, certificació i verificació d'instal·lacions.

Requisits:

 • Nivell d'estudis: FPII (branca telecomunicacions o similar). Es valorarà disposar de la titulació d'enginyeria de telecomunicacions.

 • Experiència mínima de 3 anys en disseny i desplegament de xarxes de fibra òptica FTTH-FTTN.

 • Experiència en la gestió de tramitació de SUC’s amb el programa NEON- SGIPE.

 • Dots Comercials.

 • Coneixements de GIS.

 • Usuari de Paquet Office, Internet, Google Maps.

 • Permís de conduir B i vehicle propi.

 • Mobilitat geogràfica per tota la Península Ibèrica.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Formulari d'inscripció

Autocandidatura

Si estàs interessat en treballar amb nosaltres, pots enviar el teu CV al nostre departament de recursos humans a través del formulari d'autocandidatura

Delineant / Gestor GIS

Funcions​:

 • Dissenyar desplegaments de xarxes de telecomunicacions. (Xarxa Troncal, FTTH, etc).

 • Inventariat d'elements de xarxa de fibra òptica amb GIS.

 • Tasques administratives afins de gestió de dades i documentació.

Requisits:

 • Experiència mínima de 2 anys en treballs de delineació.

 • Formació d'FP Delineació o similar.

 • Amb capacitat per a manejar Sistemes GIS d'operadors de telecomunicacions.

 • Domini de Autocad, GIS (ArcGis, NatGeo…), BIM i valorable Microestation.

 • Permís de conduir B.

 • Disponibilitat d'incorporació immediata.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Formulari d'inscripció

Tècnic Redactor Projectes

Funcions​:

 • Redacció de projectes de telecomunicacions (desplegament de xarxes, etc.)

 • Replantejos per a presa de dades i visites d'obra, reunions i redacció informes.

 •  Gestió de llicències. Redacció de la documentació i registres en administracions.

 • Elaboració de pressupostos.

 • Preparació de la documentació oficial dels projectes.

Requisits:

 • Formació tècnica (Arquitectura Tècnica, Ing. Telecomunicacions…)

 • Experiència mínima de 2 anys fent les tasques descrites.

 • Domini a nivell usuari d'Office i Google Docs (es valorarà domini de TCQ)

 • Disponibilitat per a incorporar-se de manera immediata.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Formulari d'inscripció

Coordinador d'Obres d'Instal·lacions de Telefonia Mòbil

Funcions​:

 • Planificació i organització de l'obra, identificació de tasques a executar.

 • Negociació de la subcontractació i dels mitjans que millorin els rendiments i resultats.

 • Elecció i compra de materials.

 • Organització dels aprovisionaments dels materials.

 • Coordinació dels equips de treball, control de l'execució de l'obra comprovació de qualitats, terminis, mesuraments i cost.

Requisits:

 • Experiència mínima de 4 anys en el sector de la instal·lació de telefonia mòbil.

 • Formació en PRL i cursos TELCO.

 • Eines bàsiques de Microsoft a nivell d'usuari.

 • Permís de conduir.

 • Disponibilitat per a desplaçar-se per Catalunya.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Formulari d'inscripció

Tècnic Disseny FTTH

Funcions​:

 • Disseny de xarxes FTTH i predissenys ( Troncals, Distribució i Accés) .

 • Realització de “walk-out” en camp.

 • Gestió i Planificació del desplegament.

 • Seguiment i verificació d'instal·lacions.

Requisits:

 • Nivell d'estudis: FPII (branca telecomunicacions o similar)

 • Es valorarà formació tècnica universitària de la branca telecomunicacions.

 • Experiència mínima de 3 anys en disseny i gestió del desplegament de xarxes de fibra òptica FTTH.

 • Usuari de Paquet Officei  Google Docs.

 • Permís de conduir B i vehicle propi.

Condicions laborals:

 • Contracte per obra i servei

 • Horari laboral: jornada completa.

Formulari d'inscripció

Tècnic Analista de Control de Costos

Funcions​:

 • Control administratiu i econòmic dels diferents projectes.

 • Introducció de dades al sistema de control de producció.

 • Gestió d'ofertes i adjudicacions.

 • Realització d'informes de viabilitat de nous projectes.

 • Realització d'informes econòmics sobre el seguiment dels projectes.

 • Realització d'informes sobre estimació de despeses/beneficis.

 • Elaboració de plans i procediments d'actuació per a la millora de resultats.

 • Establiment de marges i punts crítics en la viabilitat dels projectes.

 • Realització d'anàlisi de mercat…

Requisits:

 • Formació mínima Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Econòmiques.

 • Experiència mínima de 4 anys fent les tasques descrites. 

 • Domini d'Ofimàtica a nivell usuari (sobretot EXCEL).

 • Aptituds: polivalència, capacitat de planificació, capacitat analítica i resolutiva, etc.

 • Dots comercials i de negociació amb clients.

 • Permís de conduir B.

 • Disponibilitat per a incorporar-se de manera immediata.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Formulari d'inscripció

Tècnic Càlcul d'Estructures de Telefonia Mòbil

Funcions​:

 • Preses de dades en camp en emplaçaments de telefonia mòbil.

 • Disseny i càlcul d'estructures necessàries.

 • Redacció de projectes de telefonia mòbil.

 • Sol·licitud de llicències necessàries.

 • Control i seguiment d'execució de l'obra.

Requisits:

 • Titulació tècnica universitària.

 • Experiència mínima de 4 anys en el sector de càlcul d'estructures.

 • Usuari de programa de càlcul d'estructures Tricalc o similar.

 • Permís de conduir B.

 • Disponibilitat per a desplaçar-se per la província de Barcelona i voltants.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal

 • Horari laboral: jornada completa.

Formulari d'inscripció

© 2021 EACOM S.A.