© 2020 EACOM S.A.

Les persones són les dipositàries del coneixement i l'experiència i constitueixen el principal actiu de la nostra organització. Comptem amb professionals especialitzats i altament qualificats, el que ens dóna la possibilitat d'estar al dia en innovació tecnològica i oferir als nostres clients solucions integrals.

 

Busquem a professionals amb talent que desitgin incorporar-se a una empresa dinàmica en contínua expansió i desenvolupar la seva carrera en el sector de l'enginyeria. Els perfils més demandats són: delineants, tècnics redactors i tècnics de camp. Si estàs interessat en formar part del nostre equip, pots enviar-nos el teu currículum a través de la secció d'autocandidatura o inscriure't a les nostres ofertes.

Administratiu/a RRHH i PRL

Funcions​:

 • Gestió d'incidències laborals: baixes, permisos, vacances, absències, etc.

 • Quadri de nòmines de les diferents empreses.

 • Planificació de la formació general i de PRL del personal de les diferents empreses.

 • Gestió i control del compliment de la protecció de dades.

 • Gestió i control del compliment del sistema de fitxatge implantat.

 • Gestió dels processos de selecció de les diferents empreses del grup.

 • Gestió de les contractacions de les noves incorporacions i acolliment d'aquestes.

 • Control documental de PRL de subcontractes i personal propi.

 • Control i gestió de reconeixements mèdics.

 • Gestió de CAE’s (Coordinació d'Activitats Empresarials).

 • Compliment dels procediments ISO aplicables a RR.HH. i PRL.

 • Altres tasques afins: gestió de pòlisses i assegurances, gestió de retribució flexible, assessorament a treballadors i gerents, etc.

Requisits:

 • Formació mínima FP Administració.

 • Formació específica en RR.HH.

 • Es valorarà formació en PRL.

 • Experiència mínima de 2 anys fent les tasques pròpies d'un perfil polivalent d'RR.HH.

 • Experiència mínima d'1 any gestionant documentació de PRL. 

 • Informàtica: Ofimàtica a nivell usuari (sobretot EXCEL) i es valorarà experiència en plataformes CAE.

 • Aptituds: polivalència, capacitat de planificació, capacitat analítica i resolutiva, etc.

 • Disponibilitat a jornada completa.

Autocandidatura

Si estàs interessat en treballar amb nosaltres, pots enviar el teu CV al nostre departament de recursos humans a través del formulari d'autocandidatura

Controller Financer Junior del Grup

Funcions​:

Serà responsable i/o donarà suport, segons l'empresa, a les següents funcions:

 • Elaboració dels tancaments comptables i estats financers (EEFF) i la seva posterior anàlisi.

 • Responsable de redacció dels informes financers mensuals/anuals de les empreses.

 • Realitzar i controlar la comptabilitat, segons empresa.

 • Assegurar-se que es respectin els procediments i els terminis del Grup, tant a nivell de comptabilitat com d'informes.

 • Altres tasques pròpies del lloc.

  • Gestió de tresoreria (previsió pagaments/cobraments i excedents)

  • Gestió productes financers bancaris segons necessitats (confirmings, factoring, préstecs,…)

  • Gestió indicadors KPI.

  • Etc.

Requisits mínims:

 • Formació en l'àmbit d'activitat desenvolupat, desitjable Llicenciatura en Administració

 • i Direcció d'Empreses, Econòmiques o similar.

 • 1 any d'experiència com Controller financer o similars.

 • Coneixement avançat del paquet MS Office, especialment atenció Excel i PP.

  • Excel nivell mig/alt (funcions, taules dinàmiques, matrius,….)

  • PP amb fluïdesa en la realització de presentacions internes i externes d'informes

 • Coneixements de control financer amb diversos centres de gestió/cost.

 • Persona dinàmica, metòdica i amb molta organització, habituada a interactuar amb diferents nivells de la companyia

 • Treball en equip.

 • Capacitat d'anàlisi, síntesi, i interpretació de les dades generades.

 • Agilitat en la presa de decisions.

Tècnic de PRL i Camp

Funcions​:

 • Revisió de documentació de PRL de les diferents empreses.

 • Realització de visites a instal·lacions de desplegament de fibra.

 • Recopilació d'informació per a la seva gestió en base de dades (instal·lacions i PRL).

 • Supervisió i control de l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut.

 • Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'art. 24 de la LPRL.

Requisits:

 • Nivell d'estudis: FP (desitjable sector telecomunicacions, electricitat, electrònica…).

 • Formació en Prevenció de Riscos Laborals (imprescindible).

 • Experiència mínima de 2 anys com a tècnic de PRL realitzant visites a obra.

 • Usuari de G Suite, Paquet Office, Internet, Google Maps.

 • Permís de conduir B (vehicle d'empresa)

 • Disponibilitat per a desplaçar-se per Catalunya.

Enginyeria Eacom SA Barcelona