Política de qualitat i medi ambient

La Direcció d'EACOM S.A., empresa dedicada a prestar serveis d'enginyeria, ha definit els següents principis, amb l'objecte de documentar el posicionament de la nostra empresa respecte a la qualitat i el medi ambient:

 • Satisfacció de les necessitats productives i empresarials dels nostres clients des de l'empresa, així com les relatives als requisits legals i reglamentaris.

 • Crear un entorn de treball agradable amb implicació de tot el personal fomentant la formació, reciclatge, sensibilització i motivació.

 • Promoure la participació interna mitjançant el treball en equip i l'aportació de suggeriments.

 • Obtenir la màxima satisfacció i motivació del client intern i extern.

 • Millora contínua de l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat i medi ambient.

 • Establir uns objectius i metes coherents amb els propòsits de l'empresa.

 • Complir amb els requisits legals aplicables i altres requisits que EACOM S.A. subscrigui.

 • Preservar la confidencialitat de la informació i dades dels nostres clients.

 • Garantir la seguretat tècnica dels nostres clients i col·laboradors.

 • Assegurar el comportament ètic en les nostres actuacions.

 • Compromís amb la societat i el medi ambient.

 • Compromís de prevenir la contaminació que puguem causar al medi ambient així com del compliment de la legislació mediambiental.

 • Aquesta política de qualitat i medi ambient proporciona el marc de referència per establir i revisar els objectius anuals.

La Direcció d'EACOM S.A. és responsable de comunicar aquesta política a tots els nivells de l'empresa i de la seva contínua revisió perquè sempre s'adeqüi al propòsit de l'organització i ens ajudi en la consolidació d'EACOM S.A. com una empresa que afronta amb garanties el futur.​

9105023593_912106.png