Política de privadesa

 

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractats amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres serveis i projectes d'enginyeria.

A través de l'emplenament dels diferents formularis de contacte de la Web o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a EACOM SA, l'interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas EACOM SA, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l'esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, a qualsevol moment vostè pot sol·licitar l'accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): Enginyers i Arquitectes Consultors d’Obres i Muntatges, S. A. - c/ Berruguete 60-62, 08035, Barcelona.

Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

EACOM SA recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Treballa amb EACOM SA. Si ens ha fet arribar les seves dades i el seu currículum a través del formulari habilitat en la secció Treballa amb nosaltres d'aquesta pàgina web en resposta a alguna de les ofertes d'ocupació publicades a la web, li informem que seran utilitzats perquè pugui participar en propers processos de selecció de personal, sense que puguin ser utilitzats per a una altra finalitat. Aquestes dades seran incloses en un fitxer el RESPONSABLE del qual és EACOM SA i es conservaran durant un període de dos anys, a fi que puguem tenir en compte la seva candidatura en futurs processos de selecció. Per aquesta raó, i en compliment del principi de qualitat de les dades, li preguem que en cas que es produeixi alguna modificació dels mateixos ens ho comuniqui oportunament.

En cap cas EACOM SA utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l'esmentat Reglament.

No obstant això, a qualsevol moment, pot sol·licitar l'accés a les seves dades personals, i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): Enginyers i Arquitectes Consultors d’Obres i Muntatges, S. A. - c/ Berruguete 60-62, 08035, Barcelona.

Xarxes socials. En seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent expressament en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privadesa. També consent expressament l'accés d'EACOM SA al tractament de les seves dades contingudes en la llista d'amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre activitats o serveis oferts per EACOM SA apareguin en  el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, li informem que les dades personals dels seguidors d'EACOM SA a les xarxes socials, seran incorporats a un fitxer que el seu titular és EACOM SA amb la finalitat de mantenir-li informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats i serveis oferts per EACOM SA.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. EACOM SA no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a EACOM SA la cancel·lació dels mateixos.

A qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a EACOM SA. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable (contacte): Enginyers i Arquitectes Consultors d’Obres i Muntatges, S. A. - c/ Berruguete 60-62, 08035, Barcelona.

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona