Les persones són les dipositàries del coneixement i l'experiència i constitueixen el principal actiu de la nostra organització. Comptem amb professionals especialitzats i altament qualificats, el que ens dóna la possibilitat d'estar al dia en innovació tecnològica i oferir als nostres clients solucions integrals.

 

Busquem a professionals amb talent que desitgin incorporar-se a una empresa dinàmica en contínua expansió i desenvolupar la seva carrera en el sector de l'enginyeria. Els perfils més demandats són: delineants, tècnics redactors i tècnics de camp. Si estàs interessat en formar part del nostre equip, pots enviar-nos el teu currículum a través de la secció d'autocandidatura o inscriure't a les nostres ofertes.

Funcions​

  • Gestió d'incidències laborals: baixes, permisos, vacances, absències, etc.

  • Quadri de nòmines de les diferents empreses.

  • Planificació de la formació general i de PRL del personal de les diferents empreses.

  • Gestió i control del compliment de la protecció de dades.

  • Gestió i control del compliment del sistema de fitxatge implantat.

  • Gestió dels processos de selecció de les diferents empreses del grup.

  • Gestió de les contractacions de les noves incorporacions i acolliment d'aquestes.

  • Control documental de PRL de subcontractes i personal propi.

  • Control i gestió de reconeixements mèdics.

  • Gestió de CAE’s (Coordinació d'Activitats Empresarials).

  • Compliment dels procediments ISO aplicables a RR.HH. i PRL.

  • Altres tasques afins: gestió de pòlisses i assegurances, gestió de retribució flexible, assessorament a treballadors i gerents, etc.

Requisits:

  • Formació mínima FP Administració.

  • Formació específica en RR.HH.

  • Es valorarà formació en PRL.

  • Experiència mínima de 2 anys fent les tasques pròpies d'un perfil polivalent d'RR.HH.

  • Experiència mínima d'1 any gestionant documentació de PRL. 

  • Informàtica: Ofimàtica a nivell usuari (sobretot EXCEL) i es valorarà experiència en plataformes CAE.

  • Aptituds: polivalència, capacitat de planificació, capacitat analítica i resolutiva, etc.

  • Disponibilitat a jornada completa.

 

Condicions laborals:

  • Contracte temporal

  • Horari laboral: jornada completa.

Funcions​

Serà responsable i/o donarà suport, segons l'empresa, a les següents funcions:

  • Elaboració dels tancaments comptables i estats financers (EEFF) i la seva posterior anàlisi.

  • Responsable de redacció dels informes financers mensuals/anuals de les empreses.

  • Realitzar i controlar la comptabilitat, segons empresa.

  • Assegurar-se que es respectin els procediments i els terminis del Grup, tant a nivell de comptabilitat com d'informes.

  • Altres tasques pròpies del lloc.

    • Gestió de tresoreria (previsió pagaments/cobraments i excedents)

    • Gestió productes financers bancaris segons necessitats (confirmings, factoring, préstecs,…)

    • Gestió indicadors KPI.

    • Etc.

Requisits mínims:

  • Formació en l'àmbit d'activitat desenvolupat, desitjable Llicenciatura en Administració

  • i Direcció d'Empreses, Econòmiques o similar.

  • 1 any d'experiència com Controller financer o similars.

  • Coneixement avançat del paquet MS Office, especialment atenció Excel i PP.

    • Excel nivell mig/alt (funcions, taules dinàmiques, matrius,….)

    • PP amb fluïdesa en la realització de presentacions internes i externes d'informes

  • Coneixements de control financer amb diversos centres de gestió/cost.

  • Persona dinàmica, metòdica i amb molta organització, habituada a interactuar amb diferents nivells de la companyia

  • Treball en equip.

  • Capacitat d'anàlisi, síntesi, i interpretació de les dades generades.

  • Agilitat en la presa de decisions.

 

Requisits desitjats:

  • Experiència treballant en un entorn multi-empresarial.

  • Es valora coneixement en A3ERP o A3CON.

  • Es valora experiència en auditoria i/o consultoria.

  • Iniciativa per a la millora contínua, pro-activitat.

  • Vehicle propi.

 

Condicions laborals:

  • Contracte temporal

  • Horari laboral: jornada completa.

Funcions​

  • Revisió de documentació de PRL de les diferents empreses.

  • Realització de visites a instal·lacions de desplegament de fibra.

  • Recopilació d'informació per a la seva gestió en base de dades (instal·lacions i PRL).

  • Supervisió i control de l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut.

  • Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'art. 24 de la LPRL.

Requisits:

  • Nivell d'estudis: FP (desitjable sector telecomunicacions, electricitat, electrònica…).

  • Formació en Prevenció de Riscos Laborals (imprescindible).

  • Experiència mínima de 2 anys com a tècnic de PRL realitzant visites a obra.

  • Usuari de G Suite, Paquet Office, Internet, Google Maps.

  • Permís de conduir B (vehicle d'empresa)

  • Disponibilitat per a desplaçar-se per Catalunya.

 

Condicions laborals:

  • Contracte temporal

  • Horari laboral: jornada completa.

Si estàs interessat en treballar amb nosaltres, pots enviar el teu CV al nostre departament de recursos humans a través del formulari d'autocandidatura

Please reload

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona