Ref. ITS
Descripció

El Departament de Peatges d'Abertis Autopistas desenvolupa constantment  nova maquinaria de cobrament de peatges per a optimitzar la gestió en el cobrament dels serveis i reduir els temps de pagament.

Cal destacar 2 tipologies de sistemes de cobrament implantats recentment en totes les concessionàries d'Abertis Autopistas a Espanya (ACESA, AVASA, AUMAR, AUCAT i IBERPISTAS), VTP i TELETAC.

El sistema TELETAC facilita el Tele-peatge, de manera que el vehicle no ha de parar a cap moment en la via de pagament.

El sistema VTP s'aplica a través d'una màquina que facilita el pagament amb targeta, efectiu o TELETAC i a més permet el control remot de la via des del Centre de Control d'Abertis Autopistas (vídeo i interfon).

Client
Serveis
  • Supervisió de l'execució de l'obra civil i les instal·lacions en  el peatge.

  • Verificació de la instal·lació, bolcat del programari i engegada  de la via.

  • Comprovació de la via i traspàs a Manteniment d'Abertis Autopistas (Execució del *Checklist de via).

  • Seguiment econòmic i planificació de l'obra.

  • Realització de la Documentació As-Built referent a l'obra civil, les instal·lacions i els equips de comunicacions.

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona