Ref. ITS
Descripció

Las Rondas de Barcelona son el anillo viario más importante de la ciudad de Barcelona, con una extensión de 36 Km, de los cuales 8,1 Km son túneles urbanos, y con una IMD de 276.500 vehículos.

 

Constituyen una infraestructura vital para la movilidad de Barcelona y los municipios de los alrededores del Área Metropolitana.

Client
Principals magnituds ITS
 • 33 Càmeres de vídeo exteriors (2 amb detecció automàtica d'incidències).

 • 103 Càmeres de vídeo en túnels Ronda de Dalt -  Ronda Litoral (amb detecció automàtica d'incidències).

 • 46 Càmeres de vídeo en túnels de Barcelona ciutat.

 • 26 Panells d'Informació Variable (text alfanumèric).

 • 24 Panells de senyalització en Banderoles (pictograma + text alfanumèric).

 • 6 Panells de senyalització limitació de velocitat.

 • 7 Control accés Rondes (Control de rampes). Inclou panell, espires, semàfors i barreres.

 • 22 Semàfors en accés Túnels.

 • 100 Aforaments troncals (detecció per espires en asfalt).

 • 19 Aforaments troncals (detecció per bluetooth).

 • 6 Equips radar (22 pre-instal·lats per a posició variable).

 • 9 Nodes de Xarxa Gigabit de comunicacions (xarxa de fibra òptica interconnectada amb el Centre de Control).

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona