Ref. ITS
Descripció

El Departament de Tecnologia d'Abertis Autopistas va iniciar l'any 1994 el Projecte d'implantació del sistema de Panells de Missatges Variables a  el llarg del traçat de l'Autopista C-32.

Posteriorment el sistema es va ampliar a totes les autopistes de la Concessionària ACESA i a la resta de Concessionàries d'Abertis (AUMAR, AVASA, IBERPISTAS i AUCAT).

El sistema disposa de 2 tipologies de panells:

  • Panells de Tronc, instal·lats en els marges de l'autopista.

  • Panells d'Accés, amb un format més petit, instal·lats en els accessos dels diferents enllaços.


Tots els panells disposen d'una part alfanumèrica i una zona gràfica.
El sistema es gestiona des del Centre de Control d'Abertis Autopistas.

Client
Serveis
  • Supervisió de l'execució de l'obra civil i les instal·lacions, en pista.

  • Verificació dels equips i engegada dels Panells.

  • Comprovació del funcionament amb el Centre de Control.

  • Seguiment econòmic i planificació de l'obra.

  • Realització de la Documentació As-Built.

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona