Ref. ITS
Descripció

El Departament d'Abertis Autopistas va dissenyar la implantació de  8 Estacions Meteorològiques al llarg del traçat de les Autopistes AP-7 i AP-2, bàsicament per a disposar de les dades de la temperatura del ferm de l'autopista i aplicar els plans de seguretat prevists abans que es produeixi gel sobre el paviment dels carrils de l'autopista.

Entre altres funcionalitats, les Estacions Meteorològiques instal·lades faciliten al Centre de Gestió d'Abertis Autopistas la següent  informació:

  • Vent.

  • Humitat relativa.

  • Pluviòmetre.

  • Hores solars.

  • Temperatura del ferm en el carril central de la calçada.  

Client
Serveis
  • Supervisió de l'execució de l'obra civil i les instal·lacions, en pista.

  • Verificació dels equips i engegada de l'estació.

  • Comprovació del  funcionament amb el Centre de Control.

  • Seguiment econòmic i planificació  de l'obra.

  • Realització de la Documentació As-Built.

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona