Ref. ITS
Descripció i serveis

1- Gestió semafòrica:

 • 32 Nodes actius xarxa Gigabit de fibra òptica.

 • 55 Centrals de regulació semafòricas.

 • 1.719 Creuaments semaforitzats (amb regulador).

 • 1.487 Creuaments centralitzats.

 • 232 Creuaments no centralitzats.

 • 810 Creuaments amb LEDs i SAI.

 • 909 Creuaments amb incandescència.

 • 773 Creuaments amb mòdul per a invidents.

 • 41.095 Semàfors a la ciutat.

 • 26.119 Semàfors amb LEDs.

 • 6.522 Semàfors invidents.


2- Panells d'Informació Variable:

 • 17 Panells aspa-fletxa en carrils reversibles.

 • 17 Panells d'aparcaments.

 • 43 Panells de carrils multiusos (amb 5.450 m de carril multiusos).

 • 37 Panells de senyalització.


3- Circuit Tancat de Vídeo:

 • 132 Càmeres de control de trànsit a la ciutat.

 • 35 Càmeres fixes.

 • 97 Càmeres mòbils.


4- Sistema Foto-vermell:

 • 10 Instal·lats en semàfors per a vehicles (30 pre-instal·lats).

 • 7 Instal·lats en semàfors per a ciclomotors (20 pre-instal·lats).


5- Aforaments:

363 Estacions detectores per espires.

40 Estacions detectores per infraroig.

6- Control d'Accessos:

102 Pilones

Cliente

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona