Ref. Telecomunicacions
Descripció

Adamo és un proveïdor de serveis de telecomunicacions a Espanya amb una xarxa pròpia basada en infraestructura de fibra òptica.

Proveeix serveis d'Internet d'alta velocitat així com altres serveis de telecomunicacions a clients residencials i empreses amb la més alta qualitat i capacitat.

Les principals activitats realitzades són:

  • Suport especialitzat en el desplegament d'una xarxa de telecomunicacions d'alta capacitat sobre infraestructura de fibra òptica fins a la llar (FTTH).

  • Suport en les fases de planificació, desplegament i inventariat.

Client
Serveis
  • Suport tècnic especialitzat.

  • RFQ de principals proveïdors d'equips PON, selecció i supervisió de la instal·lació i engegada de la xarxa.

  • Gestió de permisos i llicències.

  • Direcció d'obra i Coordinació de Seguretat i Salut.

  • Control de qualitat

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona