Ref. Smart City
Descripció

Al maig de l'any 2014, el Ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una mesura de govern per al Desplegament d'Infraestructures Smart a l'Espai Públic (DISEP). Aquesta mesura persegueix traslladar una metodologia  de desenvolupament, a nivell de dotació d'infraestructures TIC, a l'espai públic de la ciutat per als nous serveis.

Tenint en compte l'important rol que li correspon a l'espai públic com a base (sòl tècnic) de les aplicacions i serveis Smart City, la idea és definir un estàndard de la infraestructura necessària per treure profit de l'evolució tecnològica davant el procés d'incorporació progressiva d'aplicacions Smart.

Aquest concepte condueix a la mateixa idea quant a l'energia elèctrica, és a dir, l'anàlisi de la distribució de les escomeses i la compartició entre serveis dels armaris que les allotgen a l'espai públic, així com a la reflexió en relació a la possible estructuració del subministrament elèctric de la mateixa manera que s'ha fet amb les telecomunicacions.

Client
Serveis
  • Consultoria per a la definició dels criteris d'infraestructures TIC a l'espai públic de Barcelona.

  • Consultoria per al desenvolupament del projecte d'Estructuració de l'energia elèctrica a l'espai públic de Barcelona.

  • Definició, desenvolupament de l'armari  unificat per a escomeses elèctriques en via pública i connexió TIC.

  • Assistència Tècnica per a la implantació del nou armari.

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona