Ref. Telecomunicacions
Descripció

EACOM S.A., a través de la UTE CONNECTA.CAT, s'encarrega de projectar i dirigir la construcció de les infraestructures de radiocomunicacions (125 torres) en el marc del Projecte CATALUNYA CONNECTA, amb l'objectiu d'acollir serveis i equipaments de difusió de la ràdio i la televisió pública de Catalunya.

El Projecte CATALUNYA CONNECTA té com a objectiu facilitar l'arribada dels serveis bàsics de telecomunicacions (Telefonia Mòbil i Televisió) a aquelles zones de Catalunya que, per la seva ubicació geogràfica, tenen menys facilitats per a accedir a aquests serveis o que presenten dèficits dels mateixos.

Client
Serveis
  • Elaboració dels documents requerits per a l'obtenció de Llicències de cada emplaçament.

  • Tramitació i seguiment del procés d'obtenció de Llicències i Permisos d'obra.

  • Elaboració dels corresponents projectes d'obra per a la construcció de les torres de radiocomunicacions.

  • Direcció i supervisió de l'execució de les obres, per a assegurar el compliment de qualitat, terminis i costos.

  • Coordinació de Seguretat i Salut de les obres.

© 2020 EACOM S.A.

Enginyeria Eacom SA Barcelona