Avís legal

Objecte Social. Enginyers i Aquitectes Consultors d’Obres i Muntatges, S.A. (d'ara endavant EACOM SA), és una societat privada consultora de serveis i activitats d'enginyeria.


Identificació. En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web eacomsa.com.

  • Denominació: Enginyers i Arquitectes Consultors d’Obres i Muntatges, S. A.

  • Domicili: c/ Berruguete 60-62, 08035, Barcelona

  • Telèfon: 93 212 35 95

  • Email: eacom@eacomsa.com

  • CIF: A60997665

  • Inscripció registral: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Volum 29430, Libre 116, Foli B-150464 i inscripció 1ª.

 

Propietat intel·lectual i industrial. Els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges, marques i noms comercials pertanyen a EACOM SA, a tercers, o es troben lliures de qualsevol dret de caràcter personal o patrimonial. En qualsevol cas, EACOM SA ostenta els corresponents drets (inclosos els drets de comunicació pública) sobre la totalitat d'elements continguts en aquesta Web. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i del seu contingut (sense perjudici dels drets que ostentin terceres persones) sense el permís exprés i per escrit de EACOM SA.


L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels drets que pogués ostentar EACOM SA o els titulars dels drets, sobre la totalitat d'elements que es mostren en aquesta pàgina web, tret que s'estableixi expressament el contrari.
 

Condicions d'ús. L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.
 

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
 

EACOM SA, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.
 

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.


EACOM SA no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.
 

Enllaços a altres Webs. Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per EACOM SA, per això, EACOM SA no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privadesa poden ser diferents a la nostra.
 

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.
 

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
 

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.